actuating nano-transducer

(ANT) – ett slags motor i nanometer-storlek. – En ANT är 200—400 nanometer lång, och består av guldpartiklar och ett sammanhållande material. Om man sänker ner en ANT i vatten expanderar det sammanhållande materialet och absorberar vatten. Men om man sedan värmer upp den med laser (med exakt rätt våglängd) bara några grader drar det sammanhållande materialet ihop sig och sprutar ut vattnet med stor kraft. När temperaturen sedan sjunker suger ANT:n in vatten med samma kraft. En ANT fungerar alltså som en spiralfjäder i klassisk mekanik. Den har mycket stor kraft i förhållande till storleken. Forskarna tänker sig att ANT:er ska användas till exempel i mikrolaboratier för analys av blodprov. – Mer i denna artikel från PNAS. – Namnet: Kan översättas med aktiverande nano-energi­omvandlare. Se också aktuator.

[nano] [ändrad 1 juni 2018]

grey goo

grå sörja – en enorm mängd nanotekniska apparater som i dystra framtidsvisioner antas uppfylla jordens yta och tränga undan människorna. – Uttrycket grey goo kommer från K Eric Drexlers bok Engines of Creation från 1986, som kan läsas på e‑drexler.com (nere sedan maj 2020arkiverad). Eric Drexler tog senare avstånd från idén om grey goo i en artikel i tidskriften Nanotechnology från augusti 2004. – Men liknande tankar har framförts av Bill Joy. – Stavas också gray goo. – Se också blue goo, buckyjunk och xenobot.

[framtidsvisioner] [nano] [robotar] [ändrad 14 juli 2022]

ANT

  1. – en teknik för trådlös överföring av små datamängder på nära håll. – ANT används i sportutrustning som pulsmätare och för trådlösa sensorer för temperatur, luftfuktighet och liknande. Tekniken ägs av kanadensiska Dynastream, ett helägt dotterbolag till Garmin, som tillverkar GPS‑mottagare. Det används av många andra företag. ANT konkurrerar med bland annat Zigbee och Bluetooth low energy. – Se thisisant.com. – ANT+ är ett tillägg till ANT. Det gör att utrustning med ANT fungerar ihop. Företag som har ANT+ i sin utrustning samverkar i organisationen ANT+ Alliance (extern länk);
  2. ANT – förkortning för actuating nano-transducers.

[förkortningar på A] [nano] [trådlöst] [ändrad 7 augusti 2020]