Bluetooth low energy

(förkortat BLE) – en trådlös dataöverförings­teknik, baserad på Bluetooth och avsedd för överföring av små data­mängder mellan apparater. – Exempel på an­vänd­ning: trådlös överföring av data från puls­mätare till smarta klockor. – Tek­niken, som ut­veck­lades av Nokia och först kallades Wibree, på­minner om Zigbee, men är inte­gre­rad med Blue­tooth. Blue­tooth low energy ingick i version 4 av Blue­tooth. Med en in­ställ­ning kunde man välja mellan den vanliga och den energi­­snåla ver­sionen. I version 5 av Bluetooth är det helt integrerat, och den särskilda benämningen Bluetooth low energy används inte längre. Ut­rust­ning som an­vände Bluetooth low energy marknads­fördes tidigare som Bluetooth Smart†. – Ett alternativ är Ant. – Blue­tooth low energy är den tekniska platt­formen för Apples funktion iBeacon. – Se blue­tooth.com (länk, inaktuell, från 2009).

[inaktuellt] [trådlöst] [ändrad 25 september 2018]

Dagens ord: 2013-09-28