Joy, Bill

Porträtt.
Bill Joy.

(William N Joy, född 1954) –– en av Suns† grundare 1982, chefs­forskare på Sun till 2003. – Runt 1980 var Bill Joy huvudkonstruk­tör av operativ­systemet BSD och den som in­för­livade TCP/IP i Unix. Han skrev också texteditorn vi. 1991 startade han Suns forsknings­center i Aspen i Colorado, där bland annat Java och Jini (nu Apache River) utvecklades. – Bill Joy väckte i april 2000 upp­märk­sam­het med varningsorden i artikeln ””Why the future doesn’t need us”” (länk, se också grey goo). Han be­lönades 1986 med Grace Murray Hopper Award (länk). 1993 fick han Usenix lifetime achievement ­award (””The Flame””) som del av gruppen som utvecklade BSD. – Joy ingick 1997 i president Bill Clintons it‑kommis­sion. Han slutade på Sun i september 2003 för att skriva böcker. – Bill Joy anställdes i början av 2005 på innovations­kapital-bolaget Kleiner Perkins (länk), där han slutade 2014. – Det finns två ”lagar” som tillskrivs Bill Joy, se Joys lag. – Se Bill Joys sida på LinkedIn (brukar fungera, även om länken är överstruken).

[bill joy] [it-historia] [personer] [unix] [ändrad 19 juli 2018]

Dagens ord: 2017-11-10