nanotub

(nanotube, även: buckytube) – en stor kolmolekyl som till formen påminner om ett hoprullat hönsnät. Skillnaden är att storleken mäts i miljondels millimeter. – Nano­tuber är en typ av fullerener, alltså en form av kol där atomerna hänger ihop i sexkantiga mönster som i princip kan bli hur stora som helst. I nanotuber har sjoken av kolatomer alltså rullat ihop sig. – Nanotuber kan bli så stora att man kan se enstaka molekyler i mikroskop. De har många lovande egen­skaper: de är extremt starka, lätta, leder elektricitet snabbt, och de kan användas som halv­ledare om man dopar dem med tillsatser av andra atomer än kol. Det experi­menteras med att använda nanotuber som fibrer, som elektriska ledare, som elek­troniska komponenter och som elektron­kanoner i platta bild­skärmar. Det finns dock farhågor om att nanotuberna kan utgöra en hälsofara, efter­som de kan tränga in i kroppens vävnader ungefär som asbest­fibrer.

[forskning] [material] [ändrad 8 maj 2019]