actuating nano-transducer

(ANT) – ett slags motor i nanometer-storlek. – En ANT är 200—400 nanometer lång, och består av guldpartiklar och ett sammanhållande material. Om man sänker ner en ANT i vatten expanderar det sammanhållande materialet och absorberar vatten. Men om man sedan värmer upp den med laser (med exakt rätt våglängd) bara några grader drar det sammanhållande materialet ihop sig och sprutar ut vattnet med stor kraft. När temperaturen sedan sjunker suger ANT:n in vatten med samma kraft. En ANT fungerar alltså som en spiralfjäder i klassisk mekanik. Den har mycket stor kraft i förhållande till storleken. Forskarna tänker sig att ANT:er ska användas till exempel i mikrolaboratier för analys av blodprov. – Mer i denna artikel från PNAS. – Namnet: Kan översättas med aktiverande nano-energi­omvandlare. Se också aktuator.

[nano] [ändrad 1 juni 2018]

Dagens ord: 2018-06-01