nanoteknik

(nanotechnology) – fram­ställ­ning och an­vänd­ning av tekniska an­ord­ningar i stor­leken 1—100 nano­meter (miljon­dels milli­meter, se nano). Den övre gränsen sätts ibland högre. – Sådana anord­ningar kan inte ses med vanliga optiska mikro­skop eller ens med elektron­mikro­skop, utan man behöver ännu kraftfullare mikro­skop, som svep­tunnel­mikro­skop, för att få en bild av dem. – Nano­teknik arbetar i en mindre skala än MEMS. Man flyttar enstaka molekyler eller ett fåtal molekyler åt gången.

[forskning och experimentell teknik] [nano] [ändrad 16 januari 2018]