grey goo

grå sörja – en enorm mängd nanotekniska apparater som i dystra fram­tids­visioner antas uppfylla jordens yta och tränga undan människorna. Uttycket kommer från K Eric Drexlers bok Engines of Creation från 1986, som kan läsas på e‑drexler.com. Eric Drexler har senare tagit avstånd från idén om grey goo i en artikel i tidskriften Nano­tech­nology från augusti 2004. – Men liknande tankar har framförts av Bill Joy. – Se också blue goo och buckyjunk.

[framtidsvisioner] [nano] [robotar] [ändrad 2017-03-28]