W-2 phishing

bedrägligt försök att komma över skatteinformation om ett företags anställda. – Det räknas som nätfiske (phishing). W‑2 syftar på ett dokument som i USA bifogas självdeklarationer och som dels innehåller personuppgifter om den som deklarerar och information om arbetsgivaren, dels information om utbetald lön, preliminärskatt och annat. – Se amerikanska skatteverkets webbsidor. – Målet för W-2 phishing kan vara att lämna in falska deklarationer och komma över skatteåterbäring eller enbart att komma över personuppgifter som kan säljas på svarta marknaden. W‑2 phishing är känt sedan 2016 och har blivit rätt vanligt i USA.

[nätfiske] [4 november 2020]

Very attacked people

(VAP) – anställda som drar på sig många försök till nätfiske därför att deras e‑postadresser förekommer ofta på internet. Uttrycket lanserades 2018 av det amerikanska företaget Proofpoint (länk). – VAP anspelar på det välkända uttrycket VIP (Very important person). Proofpoint ville understryka att det inte alltid är de högsta cheferna som blir måltavlor för nätfiske (spear phishing), utan anställda som är flitigt exponerade.

[nätfiske] [10 september 2019]

whaling

e-postbedrägeri riktat mot hög chef – vd-bedrägeri. – Bedragaren skickar ett mejl med en kollega till chefen som falsk avsändare. I mejlet står det att chefen behöver godkänna en brådskande utbetalning eller skicka över konfidentiella uppgifter. Den mottagare som är förprogrammerad i mejlet är givetvis inte den som står som avsändare, utan bedragaren. – Ordet: Whaling alluderar på phishing (nätfiske) och spear phishing. Whaling riktar sig alltså mot de riktigt stora ”fiskarna” (med reservation för det zoologiska felet).

[it-relaterad brottslighet] [nätfiske] [ändrad 8 augusti 2019]

spear phishing

riktat nätfiske (phishing) – nätfiske som riktar sig mot bestämda personer, i synnerhet mot höga chefer som har tillgång till konfidentiell information. Det är ett slags målinriktad attack. Kan också stavas spearphishing, spearfishing eller spear fishing. – Fisketermen spear fishing motsvaras på svenska av harpunfiske eller ljusterfiske. – Se också puddle phishing och whaling.

[nätfiske] [ändrad 4 oktober 2019]