användarnamn

(eller användar-iduser name eller user ID) – det namn som man identifierar sig med när man loggar in på ett nätverk eller på en webbsida. – An­vändar­namn kan vara an­vända­rens riktiga namn eller ett påhittat namn. Det används normalt till­sammans med lösenord. Lösenordet är hemligt, men an­vändar­namnet brukar inte vara hemligt. – Användarnamn måste varje gång skrivas på precis samma sätt. Har man valt Karin som användarnamn duger det inte med Carin eller Kajsa. – Ibland talar man om kontonamn, eftersom an­vändar­namnet är knutet till ett an­vändar­konto, och en användare kan ha flera konton. Det kan också finnas konton som inte är knutna till en bestämd person, utan som används av alla med en viss arbets­upp­gift (funk­tions­konton). Det leder dock sällan till problem om man även här talar om användarnamn. – Läs också om handle och nick.

[identifiering] [ändrad 1 juni 2017]