autentisering

(authentication) – kontroll av äkthet:

  1. – identitets­­kontroll: kontroll (verifiering) av uppgiven identitet. – I enklaste formen sker autentisering genom att den som identifierar sig, förutom sitt namn, uppger ett personligt lösen­­­ord eller an­vänder ett igenkänningstecken (”token”). Autenti­sering över inter­net brukar också, men behöver inte, omfatta användning av så kallade elektroniska certifikat för att styrka att identiteten och identitetshandlingarna (kort, certifikat) är äkta och giltiga. – Se också  tvåfaktorsautentisering, flerfaktorsautentisering och förnekbar autentisering. – Jäm­för med validering. – Språkligt: Det som i fackspråk kallas för autentisering kallas i vardagslag oftast för identifiering: man identifierar sig oftast genom att visa upp ett id‑kort. Men i fackspråket identifierar man sig genom att helt enkelt säga vem man är, och man autenti­se­rar den uppgivna identi­te­ten genom att visa upp id‑kortet. När man loggar in identifierar man sig genom att ange sitt användarnamn och autenti­se­rar med lösenord eller med e‑legitimation;
  2. meddelande­autenti­sering: kontroll av att inne­hållet i ett meddelande inte har ändrats på vägen från avsändare till mot­tagare. Detta kan göras med elektronisk signatur.– Se också man-i-mitten-attack.

– Ordet stavas ibland med c: autenticering

[identifiering] [ändrad 14 mars 2018] .