autentisering

(authentication) – kontroll av äkthet:

  1. – identitets­­kontroll: kontroll (verifiering) av uppgiven identitet. – I enklaste formen sker autentisering genom att den som identifierar sig, förutom sitt namn, upp­ger ett personligt lösen­­­ord eller an­vänder ett igenkänningstecken (”token”). Autenti­sering över inter­net brukar också, men behöver inte, omfatta användning av så kallade elektroniska certifikat för att styrka att identiteten och identitets­­­handlingarna (kort, certifikat) är äkta och giltiga. – Se också stark autentisering, två­­­faktors­­autenti­se­ring, flerfaktorsautentisering och för­­nek­­bar autenti­se­ring. – Jäm­för med validering. – Språkligt: Det som i fackspråk kallas för autentisering kallas i vardagslag oftast för identifiering: man identifierar sig oftast genom att visa upp ett id‑kort. Men i fack­­språket identifierar man sig genom att helt enkelt säga vem man är, och man autenti­se­rar den upp­­givna identi­te­ten genom att visa upp id‑kortet. När man loggar in identifierar man sig genom att ange sitt an­vändar­­­namn och autenti­se­rar med lösen­­­ord eller med e‑legitimation;
  2. – meddelande­autenti­sering: kontroll av att inne­hållet i ett med­delande inte har ändrats på vägen från avsändare till mot­tagare. Detta kan göras med elektronisk signatur. – Se också man-i-mitten-attack.

– Ordet stavas ibland med c: autenticering

[identifiering] [ändrad 14 mars 2018]

.