autentisering

(authentication) – kontroll av äkthet:

  1. – identitets­­kontroll: kontroll (verifiering) av uppgiven identitet. – I enklaste formen sker autentisering genom att den som identifierar sig, förutom sitt namn, uppger ett personligt lösenord eller an­vänder ett igenkänningstecken (”token”) eller e‑legitimation. Autentisering över internet brukar också, men behöver inte, omfatta användning av så kallade elektroniska certifikat för att styrka att identiteten och identitetshandlingarna (kort, certifikat) är äkta och giltiga. – Se också tvåfaktorsautentisering, flerfaktorsautentisering och förnekbar autentisering. – Jämför med validering. – Språkligt: Det som i fackspråk kallas för autentisering kallas i vardagslag oftast för identifiering: man identifierar sig oftast genom att visa upp ett id‑kort. Men i fackspråket identifierar man sig genom att helt enkelt säga vem man är, och man autentiserar den uppgivna identite­ten genom att visa upp id‑kortet. När man loggar in identifierar man sig genom att ange sitt användarnamn och autentiserar med lösenord eller med e‑legitimation. – Se också identitetssäkring;
  2. meddelande­autenti­sering: kontroll av att innehållet i ett meddelande inte har ändrats på vägen från avsändare till mottagare. Detta kan göras med elektronisk signatur.– Se också man-i-mitten-attack.

– Ordet stavas ibland med c: autenticering

[identifiering] [ändrad 14 augusti 2021] .