device-as-a-service

(DaaS) – hårdvara som tjänst – tjänst där tjänsteleverantören förser kunden med datorer, skrivare och annan utrustning och ser till att den fungerar och förser den med förbrukningsmaterial. Utrustningen tillhör leverantören, som i vissa avtal även kan få avgöra, till exempel, hur många skrivare kunden verkligen behöver.

[hårdvara] [ord på as-a-service] [4 juni 2019]

desktop-as-a-service

(DaaS)molntjänst som hanterar allt som finns på datoranvändarnas skrivbord. Tjänsten gör att användarna bara behöver mycket enkla datorer som endast behöver hantera användargränssnittet (bildskärm, tangentbord, mus) och kommunikationen med DaaS‑tjänsten. För användaren ska det vara som att använda en vanlig dator i ett företagsnätverk. Men DaaS-tjänsten hanterar alla applikationer, datalagring, it‑säkerhet, backuper och kommunikation med internet. Skillnaden mot virtuella skrivbord (virtual desktops) är att virtuella skrivbord kan köras som en funktion i organisationens eget it‑system. DaaS är som sagt en molntjänst.

[användargränssnitt] [as-a-service] [ändrad 10 december 2018]

data-as-a-service

(DaaS)molntjänst som tillhandahåller data av ett eller flera slag till kunder för användning. DaaS-företaget har hand om insamling, rensning, uppdatering och anpassning av data och ger sedan kunderna tillgång till dem mot betalning. DaaS kan gälla data om demografi (kunddata), geografiska data, företag, produkter eller annat. Typiskt är det generiska data, alltså data av det slag som i princip är tillgängliga för alla, men som kan vara tidskrävande att samla in och förvalta. Fördelar för kunden är dels att kunden inte behöver hantera datamängden i sitt eget it-system (insamling, lagring), dels att DaaS-företaget sköter uppdateringar och ser till att data är i ett standardiserat format. Nackdelen är, som med alla molntjänster, att kunden blir beroende av DaaS-företaget och dess processer, som kunden inte har insyn i.

[as-a-service] [data] [25 september 2018]

XaaS

– kort för everything-as-a-service; anything-as-a-service:

  1. – övergripande beteckning på alla slags tjänster och funktioner som tillhandahålls av tjänsteleverantörer genom internet, som software-as-a-service (SaaS), infrastructure-as-a-service (IaaS) …;
  2. – det att ett företag skaffar alla tjänster och funktioner som det behöver från tjänsteleverantörer genom internet: allt företaget behöver äga är persondatorer och internetanslutning.

[as-a-service] [förkortningar på X] [21 maj 2018]

container-as-a-service

(CaaS) – tjänst där resurser som behövs för att köra it-system i containers (programbehållare) tillhandahålls genom internet (genom molnet). – En programbehållare kan beskrivas som ett stort block av mjukvara som innehåller alla resurser som ett visst system behöver: programkod, databaser, operativsystem, datakommunikation och annat. Grundidén är att helheten enkelt ska kunna flyttas från en server eller molntjänst till en annan. Programbehållaren körs mot hårdvaran genom ett standardiserat gränssnitt. – CaaS kan sägas virtualisera programbehållaren: det stora blocket av mjukvara existerar inte som en sammanhållen enhet, men kombinationen av resurser beter sig gentemot användaren / beställaren som en programbehållare. Tjänster för CaaS brukar till stor del auto­mat­i­sera uppbyggandet av programbehållare. En viktig funktion som sköts i CaaS är orkestrering.

[it-system] [ord på as-a-service] [8 augusti 2017]