network-as-a-service

(NaaS) – nätverk som tjänst – beteckning på tjänster där ett företag hanterar nätverket åt ett annat företag. Detta kan göras på olika sätt, bland annat beroende på om det gäller extern datakommunikation (anslutning till internet), företagets interna långdistanskommunikation eller även lokala nätverk. En teknik som kan användas är virtuella privata nätverk. Molntjänster ingår ofta. Se också SD‑WAN. – Fördelen för kunden är minimala kostnader för nätverksutrustning och bemanning. Det blir löpande driftskostnader i stället för kapitalkostnader. Nätverk som tjänst ger också möjlighet att anpassa kapaciteten till behovet. Tjänsteleverantören kan också utnyttja sina resurser mer effektivt än vad kunderna skulle kunna göra var för sig.

[as-a-service] [nätverk] [31 mars 2020]

device-as-a-service

(DaaS) – hårdvara som tjänst – tjänst där tjänsteleverantören förser kunden med datorer, mobiltelefoner, skrivare och annan utrustning samt ser till att den fungerar och förser den med förbrukningsmaterial. Utrustningen tillhör leverantören, som i vissa avtal även kan få avgöra, till exempel, hur många skrivare kunden verkligen behöver.

[hårdvara] [ord på as-a-service] [ändrad 19 augusti 2020]

desktop-as-a-service

(DaaS)molntjänst som hanterar allt som finns på datoranvändarnas skrivbord. Tjänsten gör att användarna bara behöver mycket enkla datorer som endast behöver hantera användargränssnittet (bildskärm, tangentbord, mus) och kommunikationen med DaaS‑tjänsten. För användaren ska det vara som att använda en vanlig dator i ett företagsnätverk. Men DaaS‑tjänsten hanterar alla applikationer, datalagring, it‑säkerhet, backuper och kommunikation med internet. Skillnaden mot virtuella skrivbord (virtual desktops) är att virtuella skrivbord kan köras som en funktion i organisationens eget it‑system. DaaS är som sagt en molntjänst.

[användargränssnitt] [as-a-service] [ändrad 10 december 2018]

data-as-a-service

(DaaS)molntjänst som tillhandahåller data av ett eller flera slag till kunder för användning. – Ett DaaS-företag har hand om insamling, rensning, uppdatering och anpassning av data och ger sedan kunderna tillgång till dem mot betalning. DaaS kan gälla data om demografi (kunddata), geografiska data, företag, produkter eller annat. Typiskt är det generiska data, alltså data av det slag som i princip är tillgängliga för alla, men som kan vara tidskrävande att samla in och förvalta. Fördelar för kunden är dels att kunden inte behöver hantera datamängderna i sitt eget it‑system (insamling, lagring), dels att DaaS-företaget sköter uppdateringar och ser till att data är i ett standardiserat format. Nackdelen är, som med alla molntjänster, att kunden blir beroende av DaaS-företaget och dess processer, som kunden inte har insyn i.

[as-a-service] [data] [ändrad 11 juni 2020]

XaaS

– kort för everything-as-a-service; anything-as-a-service:

  1. – övergripande beteckning på alla slags tjänster och funktioner som tillhandahålls av tjänsteleverantörer genom internet, som software‑as‑a‑service (SaaS), infrastructure‑as‑a‑service (IaaS) …;
  2. – det att ett företag skaffar alla tjänster och funktioner som det behöver från tjänsteleverantörer genom internet: allt företaget behöver ha är persondatorer och internetanslutning.

[ord på as-a-service] [förkortningar på X] [21 maj 2018]