inloggning

handlingen att logga in, alltså att ange an­vändar­namn och lösen­ord (inloggnings­upp­gifter) för att få tillgång till viss infor­ma­tion i ett it‑system, eller till vissa webbsidor. – Ordet inloggning används också i betydelsen inloggningsuppgifter:hackaren kom över hennes in­logg­ning” = hackaren kom över hennes användarnamn och lösenord. På svenska också påloggning, att logga på. – På engelska används log‑in, log‑on, sign‑in och sign‑on utan betydelse­­skillnad både som verb och substantiv, liksom formerna logging in och så vidare. (Sign up betyder däremot att anmäla sig, att registrera sig.) – Att avsluta en in­loggad session kallas för att logga ut, alterna­tivt att logga av. – På engelska log out, log off, sign out eller sign off utan betydelseskillnad. – Jämför med incheckning, som har en särskild betydelse inom it.

[inloggning] [ändrad 27 april 2022]