inloggning

att logga in, alltså att ange an­vändar­namn och lösen­ord (in­loggnings­upp­gifter) för att få tillgång till viss infor­ma­tion i ett it-system, eller till vissa webb­sidor. – Ordet inloggning används också i betydelsen ’in­­loggnings­­upp­gifter’: ”hackaren kom över hennes in­logg­ning” = hackaren kom över hennes an­vändar­­namn och lösen­­ord. – På svenska också på­logg­ning, att logga på. – På engelska används log-in, log-on, sign-in och sign-on utan be­tydelse­­skillnad både som verb och sub­­stan­tiv, liksom formerna logging in och så vidare. – Att avsluta en in­loggad session kallas för att logga ut, alter­na­tivt att logga av. – På engelska log out, log off, sign out eller sign off utan betydelseskillnad.