flerfaktorsautentisering

autentisering (identitetskontroll) med krav på två av flera former av information som styrker uppgiven identitet. – Man kan till exempel ha lösenord, smartkort och biometrisk autentisering att välja mellan; två måste användas. Används enbart två former av information, som båda är obligatoriska, talar man också om tvåfaktorsautentisering. – Vanliga metoder för autentisering är stående lösen­­ord, engångslösen­ord, kort av olika slag, dosor, mobiltelefoner (som i Mobilt Bank‑ID) och bio­­metrisk identifiering. Man talar om något man har (besittningsfaktor), något man vet (kunskapsfaktor) och något man är (biometri, till exempel fingeravtryck). Flerfaktorsautentisering kallas också för stark autentisering eller multifaktorsautentisering. – På engelska: multi‑factor authentication.

[identifiering] [ändrad 3 februari 2022]

Dagens ord: 2016-12-06