flerfaktorsautentisering

autentisering (identitets­kontroll) med krav på två av flera former av information. Man kan till exempel ha lösenord, smartkort och biometrisk autentisering att välja mellan. Av dessa tre måste man vid varje tillfälle använda två. Används enbart två former av information, som båda är obligatoriska, talar man också om två­faktors­autentisering. – Vanliga metoder för autentisering är stående lösen­­ord, en­gångs­­lösen­ord, kort av olika slag, dosor, mobil­tele­foner (som i Mobilt Bank‑ID) och bio­­metrisk identi­fiering. Man talar om något man har (besittningsfaktor), något man vet (kunskapsfaktor) och något man är (bio­metri, till exempel fingeravtryck). Flerfaktorsautentisering kallas också för stark autenti­sering eller multifaktorsautentisering. – På engelska: multi‑factor authentication.

[identifiering] [ändrad 24 april 2020]

Dagens ord: 2016-12-06