flerfaktorsautentisering

autentisering (identitets­kontroll) med två av flera former av information. Man kan till exempel ha lösen­ord, smartkort och bio­metrisk autentisering att välja mellan. Av dessa tre måste man vid varje tillfälle använda två. Används enbart två former av information, som båda är obligatoriska, talar man om två­faktors­autentisering. – Vanliga metoder för autentisering är stående lösen­­ord, en­gångs­­lösen­ord, kort av olika slag, dosor, mobil­tele­foner (som i Mobilt Bank‑ID) och bio­­metrisk identi­fiering. –Man talar om ”något man har” (kort), ”något man vet” (stå­ende lösen­ord) och ”något man är” (bio­metri, till exempel finger­­avtryck). Fler­faktors­autentisering kallas också för stark autenti­sering. – På engelska: multi-factor authen­ti­ca­tion.

[identifiering]

Dagens ord: 2016-12-06