fiber to the antenna

(FTTA) – överföring av signal till radiosändare genom optisk fiber (i stället genom kopparkabel eller radiolänk). Optisk fiber har högre kapacitet än alternativen, längre räckvidd och är okänslig för elektromagnetiska störningar. FTTA kan till exempel användas för mobiltelefoni.

[elektronisk kommunikation] [5 juni 2019]

FTTB

fiber to the building, fiber to the business, fiber to the basement – anslutning av lokalt nätverk i byggnad eller företagslokaler till internet genom fibernätet. – Fiber to the basement betyder att anslutningen görs i en byggnads källare (eller annat utrymme) med vidarekoppling till nätverk i byggnaden. – Se också FTTX.

[bredband] [förkortningar på F] [optisk dataöverföring] [14 mars 2019]

grått ljus

(grey light) – i optisk datakommunikation: ljus som inte är uppdelat i färger: signalen kodas som ljus­pulser som är en blandning av alla fre­kvenser inom ett visst frekvensområde. Man kan därför sända bara en kanal i en optisk fibertråd. Grått ljus används för optisk data­kom­mu­ni­ka­tion på kortare sträckor. Alternativet är DWDM, som kodar flera kanaler i samma fiber genom att lägga dem på olika ljus­fre­kvenser.

[optisk dataöverföring] [4 juli 2017]

diffraktion

ljusets spridning när en ljusstråle går genom ett litet hål. Ju mindre hål, desto mer dif­frak­tion. – Om man belyser ett hål med en samlad ljusstråle som täcker hela hålets yta och ställer en skärm på andra sidan hålet så kommer den bild av hålet som ljuset bildar på skärmen att vara större än själva hålet. Detta alltså på grund av diffraktion. Om hålet är mycket litet kan det fungera som en lins utan glas. Då uppstår en bild på skärmen, fast upp‑och‑ner‑vänd. Den effekten används i titthålskameror. – Diffraktion är intressant inom it av främst två skäl:

  • – det ställer till besvär vid optisk datakommunikation;
  • – man vill kunna rendera det i bildbehandling.

– På engelska: diffraction.

[bildbehandling] [fysik] [optisk dataöverföring] [ändrad 14 oktober 2018]