grått ljus

(grey light) – i optisk datakommunikation: ljus som inte är uppdelat i färger: signalen kodas som ljus­pulser som är en blandning av alla fre­kvenser inom ett visst frekvensområde. Man kan därför sända bara en kanal i en optisk fibertråd. Grått ljus används för optisk data­kom­mu­ni­ka­tion på kortare sträckor. Alternativet är DWDM, som kodar flera kanaler i samma fiber genom att lägga dem på olika ljus­fre­kvenser.

[optisk dataöverföring] [4 juli 2017]

Dagens ord: 2017-10-31