grått ljus

(grey light) – i optisk datakommunikation: ljus som inte är uppdelat i färger: signalen kodas som ljuspulser som är en blandning av alla frekvenser inom ett givet frekvensområde. Man kan därför sända bara en kanal i en optisk fibertråd. Grått ljus används för optisk datakommunikation på kortare sträckor. Alternativet är DWDM, som kodar flera kanaler i samma fiber genom att lägga dem på olika ljusfrekvenser.

[optisk dataöverföring] [4 juli 2017]

Dagens ord: 2017-10-31