Marea

en Atlantkabel för internetkommunikation. Den byggdes på initiativ av Facebook och Microsoft. – Marea går från Virginia Beach i USA till Bilbao i Spanien. Det är en sträcka på 6 600 kilometer. Kapaciteten är 160 terabit per sekund. Marea togs i bruk i februari 2018. – Namnet: Marea är spanska för tidvatten. – Se pressmeddelande från Microsoft.

[undervattenskablar] [ändrad 11 november 2020]

 

 

Fios

Verizon Fios – ett amerikanskt fibernätverk för internet, telefoni och tv direkt till abonnent. Nätverket ansluter alltså fibernätet direkt till bostäderna. Fios drivs av Verizon (länk) och har funnits sedan 2005. Nätet hade 2016 fem miljoner abonnenter. – Se verizon.com/home/fios.

[optisk dataöverföring] [telefoni] [ändrad 22 augusti 2019]

våglängdsmultiplex

(wavelength division multiplex, WDM) – teknik för att öka över­för­ings­kapa­ci­teten i optiska fibrer så att många meddelanden kan sändas samtidigt i samma fibertråd. Den sammansatta signalen (multiplex) sänds över flera olika våglängder i samma fiber, vilket innebär att en fiber gör många fibrers arbete. Våglängderna kallas ofta för färger, och demultiplexorn kallas följaktligen också för prisma. – Se huvudtyperna CWDM och DWDM samt grått ljus.

[optisk dataöverföring] [ändrad 4 juli 2017]

S/PDIF

förkortning för Sony/Philips digital interface – en standard för överföring av musik och annat ljud i digital form mellan spelare, lagringsenheter och datorer. Standarden omfattar både hårdvara (kontakter och uttag) och ett protokoll för överföring av musiken. S/PDIF kan användas med optisk kabel, vilket är en fördel eftersom elektriska störningar då inte kan försämra signalen. – Läs mer om S/PDIF i Wikipedia.

[förkortningar på S] [ljud och bild] [optisk dataöverföring] [standarder] [ändrad 25 maj 2017]