Fios

Verizon Fios – ett amerikanskt fibernätverk för internet, telefoni och tv direkt till abonnent. Nätverket ansluter alltså fibernätet direkt till bostäderna. Fios drivs av Verizon (länk) och har funnits sedan 2005. Nätet hade 2016 fem miljoner abonnenter. – Se fios.verizon.com.

[optisk dataöverföring] [telefoni] [ändrad 22 augusti 2019]

våglängdsmultiplex

(wavelength division multiplex, WDM) – teknik för att öka över­för­ings­kapa­ci­teten i optiska fibrer så att många meddelanden kan sändas samtidigt i samma fibertråd. Den sammansatta signalen (multiplex) sänds över flera olika våglängder i samma fiber, vilket innebär att en fiber gör många fibrers arbete. Våglängderna kallas ofta för färger, och demultiplexorn kallas följaktligen också för prisma. – Se huvudtyperna CWDM och DWDM samt grått ljus.

[optisk dataöverföring] [ändrad 4 juli 2017]

SONET

synchronous optical network – nordamerikansk standard för dataöverföring genom optiska fibrer. Standarden tillåter en överföringstakt på 9,9 gigabit per sekund, men det går att trimma SONET så att det klarar upp till 20 gigabit per sekund. – SONET är ett system för synkron dataöverföring, men man kan också köra asynkron teknik, till exempel ATM, i ett SONET-nät. – SONET är en amerikansk och kanadensisk standard, fastställd av ANSI, och den skiljer sig i vissa avseenden från standarden SDH, som används i resten av världen.

[optisk dataöverföring] [ändrad 9 februari 2018]

S/PDIF

förkortning för Sony/Philips digital interface – en standard för överföring av musik och annat ljud i digital form mellan spelare, lagringsenheter och datorer. Standarden omfattar både hårdvara (kontakter och uttag) och ett protokoll för överföring av musiken. S/PDIF kan användas med optisk kabel, vilket är en fördel eftersom elektriska störningar då inte kan försämra signalen. – Läs mer om S/PDIF i Wikipedia.

[förkortningar på S] [ljud och bild] [optisk dataöverföring] [standarder] [ändrad 25 maj 2017]