lambda

– grekisk bokstav som motsvarar L. Den ser ut så här: λ:

  1. – internationellt tecken för våglängd;
  2. – en våglängd i ett optiskt fibernät;
  3. – kortform för lambdaväxel, en an­ord­ning som se­pa­re­rar de olika våglängder­na i en optisk fiber och vidare­be­ford­rar dem i flera olika fibrer;
  4. – lambdarouter – tar emot signaler från enstaka våg­längder i optisk datakommunikation och skickar dem vidare till destina­tion­en som en kombi­ne­rad signal i en annan fiber. Att ”ha en lambda” är att ha optisk direktanslut­ning till inter­net;
  5. – se också LaMDA.

[jargong] [optisk dataöverföring] [tecken] [ändrad 23 juli 2022]

Fibre channel

en teknik för snabb dataöverföring mellan datalagringssystem och servrar. – Fibre channel kan köras i optisk fiber (därav namnet) eller i kopparkabel, och fungerar på avstånd på upp till tio kilometer. Det introducerades 1988 som ett snabbare alternativ till SCSI. (Se också Ficon.) Det används och vidareutvecklas fortfarande (2021). – Fibre channel är i första hand avsett för dataöverföring mellan servrar och större datalagringssystem, medan ATA och dess efterföljare är avsedda för anslutning av hårddisk direkt till persondator. – Observera att den brittiska stavningen Fibre channel används även i USA. – Läs mer på branschorganisationen FCIA:s webbplats fibrechannel.org.

[datalagring] [optisk dataöverföring] [sammankoppling] [ändrad 14 november 2021]

Hopper, Grace

Grace Murray Hopper
Datorpionjären amiral Grace Murray Hopper.

Grace Murray Hopper (19061992), amerikansk datorpionjär och amiral. – Grace Hopper var på 1940‑talet med och utvecklade, tillsammans med Howard Aiken†, en av de första datorerna, Mark I†. Efter kriget blev hon chefsmatematiker på Eckert‑Mauchly Computer Corporation†. Hon utvecklade där 1949 programspråket B‑O, som hon sedan vidareutvecklade till Flowmatic. (Det kallas ibland för det första programspråket, men Konrad Zuses† Plankalkül kom före.) Flowmatic blev i sin tur grunden till Cobol, som utvecklades delvis under Grace Hoppers ledning. – Grace Hopper är känd för att ha infört ordet bugg i datorspråket, enligt legenden efter att hennes kollegor (inte hon själv) hade hittat en död mal (länk) i en krånglande räknemaskin. Ordet bug hade dock använts i liknande betydelser i flera hundra år, men debugging är Grace Hoppers skapelse. – Grace Hopper utbildade sig som ung i matema­tik och fysik, och var universitetslärare när andra världskriget bröt ut. Hon tog då värvning i flottan, som ansåg att hon skulle göra mest nytta som matematiker. Amirals­­titeln fick hon 1986 vid den ofrivilliga pensioneringen från flottan. Hon blev 1980 heders­­doktor vid Linköpings tekniska högskola (länk – se en bit ner). 2016 fick hon postumt USA:s Presidential medal of freedom, se denna länk. – Ända till sin död 1992 arbetade hon som konsult åt Digital†. – Utmärkelsen Grace Murray Hopper Award delas ut årligen av ACM till hennes ära. – Se också Grace Hopper Celebration. – 2020 meddelade Google (cloud.google.com/blog…) att företaget ska dra en undervattenskabel med namnet Grace Hopper Subsea Cable från New York till Bilbao i Spanien och Bude i Cornwall. Den togs i drift i september 2022.  – En intervju från 1986 med Grace Hopper i The late show med David Letterman finns på Youtube.

[datorpionjärer] [grace hopper] [it-historia] [programspråk] [undervattenskablar] [ändrad 2 januari 2023]

Li-Fi

(även: LiFi) – en teknik för snabb dataöverföring genom belysningen i ett rum. – Snabba och för människor omärkliga variationer i ljusstyrkan kodar ett dataflöde som kan uppfångas av sensorer i datorer, mobiltelefoner och annan elektronik. Det krävs att lamporna är LED‑lampor. Lamporna kan också förses med sensorer som tar emot inkommande signaler. – Li‑Fi har flera fördelar jämfört med dataöverföring med radiovågor: synligt ljus är lätt att skärma av, och kommunikationen kan därför skyddas mot avläsning. Synligt ljus påverkar inte heller känslig elektronisk utrustning. Å andra sidan når signalen inte längre än det synliga ljuset. – Det estniska före­taget Vel­menni (länk) uppgav 2015 att det hade in­stal­le­rat Li‑Fi i sina lokaler, och att det ger data­över­föring med en gigabit per sekund. Li-Fi har också testats i flygkabiner där det inte riskerar att påverka planets elektronik. – Tekniken har ut­veck­lats av professor Harald Haas (länk) (Se också hans föredrag 2015TED – länk). – Benämningen Li‑Fi anspelar på light och wi‑fi. – Bransch­­­orga­ni­sa­tionen Li‑Fi Consortium (lifi.nl) (bara på nederländska) grundades 2011 för att utveckla standarder och sprida tekniken.

[optiskt] [trådlöst] [ändrad 11 april 2022]

linjär optisk förstärkare

(linear optical amplifier, LOA) – förstärkare i millimeterstorlek för optiska signaler i fiberkablar. De kallas för linjära eftersom de (till skillnad från de optiska förstärkare som kallas för EDFA och SOA) inte tillför icke‑linjära effekter vid förstärkningen. Den aktiva delen av en linjär optisk förstärkare är ett chipp på cirka en kvadratmillimeter som bland annat innehåller en laser. Som komplett komponent är en LOA stor som en sockerbit. Tidigare optiska förstärkare har varit stora som böcker. Tekniken har utvecklats av amerikanska Genoa Corporation (2003 uppköpt av Finisar) i samarbete med amerikanska National institute for standards and technology (NIST).

[optisk dataöverföring] [ändrad 8 november 2019]