Hancock

ett programspråk som används i program för kartläggning av telefonsamtal och e-post. Utvecklat av AT&T. – Hancock, som är en variant av C, utvecklades för analys av företagsdata med syftet att förbättra marknadsföring. Det analyserar data ”i farten” på väg till databaserna (stream computing). Enligt en artikel i Wired (länk) används det numera på tele- och datanätet för att kartlägga vem som känner vem. Källkoden till Hancock och en handbok fanns tidigare på AT&T Researchs webbplats, men har tagits bort. Men se denna artikel: länk

[c] [kartläggning] [ändrad 19 oktober 2020]

footprint

fotavtryck, utrymmeskrav, täckningsområde, spår:

  1. – om datorer, skrivare och liknande: hur stor yta apparaten tar upp, utrymmeskrav;
  2. – om kommunikations­tjänster med be­gränsad räckvidd som DSL: det område runt tele­stationen eller basstationen som tjänsten är tillgänglig i; det om­råde på jord­ytan som en telesatellit sänder en användbar signal till – täckningsområde;
  3. spår – se digital foot­print och foot­printing.

[datakommunikation] [hårdvara] [kartläggning] [ändrad 7 november 2017]