C (programspråk)

ett av de viktigaste och mest använda programspråken. – C utvecklades 1972 av Dennis Ritchie†Bell Labs, och användes för att skriva Unix. – Läs mer om C:s historia här. – C är kraftfullt och ger pro­gram­me­ra­ren stor frihet med möjlighet till detaljkontroll. Det är också svårt att underhålla och har dålig minneshantering. – Flera andra programspråk är baserade på C, främst C++.

[c] [programspråk] [ändrad 5 juni 2017]