C (programspråk)

ett av de viktigaste och mest använda programspråken. – C utvecklades 1972 av Dennis RitchieBell Labs, och användes för att skriva Unix. – Läs mer om C:s historia här. – C är kraftfullt och ger programmeraren stor frihet med möjlighet till detaljkontroll. Det är också svårt att underhålla och har dålig minneshantering. – Flera andra programspråk är baserade på C, främst C++.

[Namn på en bokstav är svåra att söka på i denna ordlista. Det är därför som det står C (programspråk) i stället för bara C.]