AT&T

amerikanskt telekomföretag, grundat 1876 av tele­fonens upp­finnare Alexander Graham Bell. – När det gäller data­teknik är AT&T mest känt för Unix och andra uppfinningar från Bell Labs, som numera ingår i Nokia. – AT&T eller The Bell System var länge i praktiken ett mono­pol i USA (”The Phone Company”), både när det gällde tele­fon­tjänster och när det gällde till­verk­ning av ut­rust­ning. Men en upp­görelse med konkurrensmyndigheterna 1984 ledde till att AT&T knop­pade av de så kallade Baby Bells, regionala telebolag som fram till dess hade ingått i AT&T. AT&T behöll lång­distans­tele­foni, till­verk­ning, produktutveckling och Bell Labs. – 1995 beslöts att AT&T av affärsmässiga skäl skulle delas upp i AT&T, Lucent (numera del av Nokia) och NCR. AT&T blev ett rent telekomföre­tag (se historik på AT&T), och började åter att erbjuda lokalsam­tal. – I no­vem­ber 2005 blev AT&T köpt av SBC, en Baby Bell, som då tog över namnet AT&T. Dagens AT&T är alltså moder­bolag till sig själv. – I juni 2018 köpte AT&T Time Warner (numera WarnerMedia) för 81 miljarder dollar. – Se att.com. – Namnet: AT&T stod ur­sprung­li­gen för American tele­phone & tele­graph corpora­tion, men numera används bara för­kort­ningen, som alltså har blivit en pseudoförkortning.

[företag] [pseudoförkortningar] [telefoni] [ändrad 18 juni 2018]