pitch

  1. – tonhöjd, röstläge;
  2. – i datoranimering, robotik, sjöfart och flygning: stigning – rörelse uppåt eller neråt i färdriktningen. I flygning: vinkel mot luftström. Se också roll och yaw. – Även: den sträcka som en propeller i teorin förflyttar sig framåt när den roterar ett varv;
  3. lutning;
  4. dot pitch – se punkttäthet.
  5. sales pitch – säljarsvada, säljarargumentation; to pitch – att argumentera [för något];
  6. pitch into [somebody)] – angripa någon [med ord].

[bildskärmar] [datoranimering] [ljud och bild] [robotar] [5 maj 2022]

vampyrapparat

elektrisk anordning som drar ström även när den inte används aktivt. – En stor del av hemelektroniken och andra hushållsapparater är vampyrapparater. Om man inte drar ut sladden står de i vänteläge när de inte används, och de kan då vänta på att bli aktiverade av en fjärrkontroll eller av en inbyggd timer. Laddare och transformatorer drar ström så länge de är anslutna till elnätet. – En undersökning från 2021 tyder på att nästan en fjärdedel av hushållens elräkningar i Storbritannien beror på vampyrapparater. Man kan alltså spara pengar genom att inte bara trycka på Av, utan också dra ur sladden. – Se centrica.com…. – På engelska: vampire appliance.

[elektrisk ström] [hårdvara] [23 mars 2022]

komponerbar

(composable) – möjlig att sätta samman av självständigt utvecklade komponenter. – Termen komponerbar används om mjukvara som har utformats för att kunna kombineras med annan mjukvara utan särskilda åtgärder eller modifieringar (jämför med Unixfilosofin). Det används också om systemutveckling baserad på redan existerande tjänster och programmeringsgränssnitt. Resurserna kan vara både interna och externa. Utvecklaren skriver bara den kod som behövs för att knyta samman resurserna. – Jämför med lågkod. – Ordet komponerbar används också om hårdvara i motsvarande betydelse: enheterna ska kunna kopplas samman direkt på ett ändamålsenligt sätt. Se också modulär infrastruktur. – Språkligt: Kombinerbar skulle kanske vara en bättre term, men komponerbar är den vanliga försvenskningen av composable.

[hårdvara] [it-system] [systemutveckling] [25 november 2021]

geléskrollning

dallrande effekt på bildskärm vid skrollning. – Vid geléskrollning ser bilden ut som om den var projicerad på gelé. Orsaken är att bilderna uppdateras linje för linje, och om detta sker med en liten fördröjning uppstår geléeffekten. – Geléskrollning observerades i september 2021 på generation sex av Apples iPad Mini. – På engelska: jelly scrolling.

[bildskärmar] [29 september 2021]

VESA

en standard för montering av tv och bildskärmar på vägg eller stativ. – Kort sagt en specifikation av var skruvhålen ska sitta på bildskärmens eller tv:ns baksida och på hållaren (the VESA mount). – VESA står för Video electronics standards association, den organisation (vesa.org) som har fastställt standarden. Standarden kallas också för VESA mounting interface standard, MIS. – VESA‑standarden är också känd som FDMI, Flat display mounting interface. – Se VESA:s webbsidor.

[förkortningar på V] [hårdvara] [27 juli 2021]

flexi disc

tunn grammofonskiva gjord av böjlig vinyl. – I början av 1980-talet användes flexi discs för datorspel: skivorna spelades på en vanlig analog skivspelare, kopplad till en hemdator. Skivorna distribuerades som bilagor till tidningar, något som man länge hade gjort med likadana skivor med musik. Sinclair ZX Spectrum och några andra hemdatorer kunde spela upp spel från flexi discs. – Den första flexi discen med data kom 1978. Den kallades för ”floppy ROM och kunde läsas av en Apple II. – Användningen av flexi discs för data upphörde i mitten av 1980-talet. – Stavas också flexidisc. – Även kassettband har används för datalagring. – Mer i artikel i The Guardian.

[it-historia] [lagringsmedier] [14 juli 2021]

rätt att reparera

(right to repair) – skyldighet för tillverkare att låta andra än deras egna reparatörer reparera skadade produkter. – Rätten att reparera innebär att reparationer får inte vara ett monopol för tillverkarna; tillverkare ska tillhandahålla reservdelar och instruktionsmaterial under produkternas livstid. Detta måste vägas mot riskerna med att inkompetenta personer försöker göra reparationer. – EU:s resolution ”En mer hållbar marknad” (länk) innehåller skrivningar om rätten att reparera, och i juli 2021 gav USA:s president Joe Biden instruktioner till FTC att förbjuda reparationsmonopol. – Se artikel i PC för alla.

[juridik] [hårdvara] [support] [11 juli 2021]