mörk kisel

beteckning på avstängda delar av en processor. – Delar av processorerna i mobiltelefoner och datorer stängs av vid normal användning för att förhindra överhettning och minska strömförbrukningen. Vilka delar som stängs av beror på vad processorn gör. – Se också utilization wall. – På engelska: dark silicon. – IDG:s artiklar om mörk kisel: länk.

[processorer] [29 april 2023]

utilization wall

”utnyttjandeväggen” – hinder för användning av den fulla kapaciteten hos processorer, betingat av alltför hög strömförbrukning och värmeutveckling. Det har lett till att bara delar av en processor kan vara aktiva i varje ögonblick. Resten är för tillfället avstängd – se mörk kisel.

[processorer] [29 april 2023]

AirTag

en knapp från Apple för sökning efter borttappade saker. – AirTag är en knapp som kopplas trådlöst till ägarens iPhone. Den kan sättas fast vid nyckelknippor, bäras i väskan, i plånboken och så vidare. Knappen sänder ut en Bluetooth‑signal som kan uppfångas av alla iPhone i närheten (offlinespårning), förutsatt att de är med i Apples nätverk Hitta (se länk). För att hitta ett föremål med en AirTag efterlyser man det från telefonen. Finns det i närheten piper AirTagen. Annars kan den spåras om dess signal uppfattas av en annan iPhone, som då skickar platsinformation till ägaren. – AirTag fick efter lanseringen 2021 inledningsvis kritik för att knapparna kunde användas för spårning av personer (stalkning). En AirTag (de är 32 millimeter i diameter) kunde lämnas i en bil eller stoppas i en handväska utan att ägaren märkte något. Därför lade Apple till en varningssignal: om någon annans AirTag är i din närhet, utan att dess ägare är med, så piper den. – I maj 2023 la Apple och Google fram ett förslag till en standard för att blockera smygspårning med AirTag och liknande produkter, se datatracker.ietf…. – Se apple.com/se/airtag.

[hårdvara] [ändrad d4 maj 2023]

mikroprocessor

processor i form av en integrerad krets. – Benämningen mikroprocessor kom i bruk i början av 1970‑talet, när Intel tillverkade de första processorerna av det slaget. De var då alternativet till de processorer som fanns tidigare – de bestod av diskreta komponenter som var fastlödda på kretskort. När det gäller datorer säger man numera oftast bara processor – att datorer har mikroprocessorer är självklart. Även: chipp. – På engelska: microprocessor.

[processorer] [25 mars 2023]

skriva ut

göra en utskrift med skrivare. – Ordet skriva ut eller printa an­vänds ibland, särskilt av programmerare, också i be­ty­del­sen print to screen, alltså visa på bildskärmen, vilket är för­virr­ande för den som tror att ut­skrifter alltid görs på papper. – På engelska: [to] print.

[skrivare] [13 mars 2023]

utskrift

  1. – papper eller liknande material med text eller bild som framställts av en skrivare från en fil från en dator. – På engelska: printout, print‑out;
  2. – förloppet då utskriften görs. – Användaren anger att ett dokument eller en bild som finns på en dator ska skrivas ut; utskriften förbereds och verkställs sedan av skrivaren.  – På engelska: printing;
  3. – i andra sammanhang: skriftlig version av något som har yttrats muntligen. – På engelska: transcript.

[skrivare] [13 mars 2023]

musflyttare

anordning som automatiskt flyttar musen då och då. – Musflyttare används ibland av anställda, i synnerhet om de jobbar hemifrån, för att lura program för övervakning av anställdas aktivitet (bossware). De ska ge intryck av att den anställda är aktiv vid datorn även när hen inte är det. Musflyttare kan också användas för andra ändamål, som att hindra skärmsläckare från att gå igång eller för testning. Musflyttare kan vara mekaniska anordningar, men om datorn i stället för mus har styrplatta kan man använda program som flyttar pekaren. – Efterfrågan på musflyttare ökade kraftigt under covid‑19‑pandemin 20192022. Det har också utvecklats system som kan upptäcka att anställda använder musflyttare. – På engelska: mouse jiggler, mouse mover.

[bluff och båg] [distansarbete] [styrdon] [övervakning av personal] [7 mars 2023]

kortkommando

kombination av samtidiga knapptryckningar som utlöser en förinställd funktion i ett program. – Vanligtvis är den ena knappen alt, cmd (command), ctrl (control) eller option. Den andra knappen är någon av teckentangenterna (bokstäver, siffror, skiljetecken). Ibland trycker man också ner skifttangenten eller tab. (Se också ctrl-alt-delete.)

  • – Kortkommandon som ctrl‑x, ctrl‑c med flera (motsvarande för Mac) är standard i alla moderna operativsystem. De fungerar i alla program. Man kan till exempel klippa (ctrl‑x) i ett program och klistra in urklippet (ctrl‑v) i ett annat;
  • – Andra kortkommandon används i specifika program, som ctrl‑i och ctrl‑b med flera i ordbehandlare;
  • – Kortkommandon som är specifika för program kan ofta ställas in av användaren. Om det finns förinställda kortkommandon som är specifika för ett program brukar användaren kunna ändra dem eller stänga av dem;
  • – Kortkommandon kan också ställas in för att utlösa makron.

– Se också tröga tangenter och kommando. – På engelska: keyboard shortcut, ibland bara shortcut.

[användargränssnitt] [tangentbord] [4 februari 2023]