footprint

fotavtryck, utrymmeskrav, täckningsområde, spår:

  1. – om datorer, skrivare och liknande: hur stor yta apparaten tar upp, utrymmeskrav;
  2. – om kommunikations­tjänster med be­gränsad räckvidd som DSL: det område runt tele­stationen eller basstationen som tjänsten är tillgänglig i; det om­råde på jord­ytan som en telesatellit sänder en användbar signal till – täckningsområde;
  3. spår – se digital foot­print och foot­printing.

[datakommunikation] [hårdvara] [kartläggning] [ändrad 7 november 2017]