SIM free

beteckning på mobiltelefon som säljs utan abonnemang. – Uttrycket SIM free betyder alltså inte att mobiltelefonen inte behöver ett SIM-kort, utan bara att kunden själv får skaffa ett abonnemang och sätta in SIM-kortet.

[mobiltelefoner] [7 augusti 2019]

SIM swap fraud

bedrägeri med användning av en annan persons SIM‑kort. – Bedragaren lurar offrets mobiloperatör att skicka ett nytt SIM‑kort med det gamla telefonnumret till bedragarens adress. Bedragaren sätter sedan SIM‑kortet i sin egen telefon och använder det för att identifiera sig som offret mot banken och sedan stjäla offrets pengar. Detta förutsätter vanligen att bedragaren också skaffat sig en del annan information. – SIM‑bedrägerier var i slutet av 2010‑talet vanliga i flera länder i Afrika, men stoppades när man införde ett system där bankerna vid varje transaktion kollade med mobiloperatören om kunden nyligen hade beställt ett nytt SIM‑kort. Om det hade skett blockerades kundens konto i några dagar.

[it-relaterad brottslighet] [sim] [29 april 2019]

ICCID

integrated circuit card identifier – serienummer för SIM-kort. – ICCID‑numret överförs till mobilnätet vid varje kontakt. Numret, som består av 19–20 tecken, är både lagrat på kortet och tryckt på det, och det kan inte ändras. Det får inte finnas två SIM‑kort med samma ICCID-nummer. ICCID används också för eSIM‑profiler. – Regelverket för tilldelning av ICCID har fastställts av ITU:s standardiseringssektor ITU‑T – se itu.int/rec…. – ICCID ska inte förväxlas med ett annat nummer, som också finns på SIM-kort, nämligen IMSI (som identifierar abonnemanget).

[förkortningar på I] [sim] [ändrad 5 april 2022]

soft SIM

”mjukvaru-SIM” – program som fyller samma funktion som ett SIM‑kort. – Jämför med eSIM.

[sim] [ändrad 19 februari 2018] 

eSIM

embedded SIM – fast inbyggt SIM‑kort. – Inbyggda SIM‑kort har samma funktioner som vanliga, utbytbara SIM‑kort, men de är inte knutna till någon bestämd operatör. Användaren kan välja och byta operatör genom att ladda ner en personlig så kallad eSIM-profil från den operatör hen väljer. Själva kortet kan inte bytas ut eller tas bort, utan sitter kvar under produktens livslängd. – eSIM sparar plats i telefonen, eftersom det inte behövs någon öppning för byte av kort. – Den första konsumentprodukten med eSIM var den smarta klockan Gear S2 från Samsung, lanserad i februari 2016 (se pressmeddelande). – eSIM har standardiserats av branschorganisationen GSMA, se gsma.com/esim. Från början utvecklades tekniken med tanke på sakernas internet, där många maskiner och apparater använder mobilnätet för att kommunicera, och man därför vill slippa arbete med att hantera utbytbara SIM‑kort. – eSIM är en specifik bit hårdvara, inte så kallad mjukvaru‑SIM (soft sim). – Se också Apple SIM.

[kort] [sim] [ändrad 5 april 2022]

PIN2

extra PIN (”pinkod”) som används i vissa SIM‑kort. PIN2 ger tillgång till extrafunktioner som kostnadsmätning.

[sim] [ändrad 19 februari 2018]

mini-SIM

ursprunglig beteckning på frimärksstora SIM-kort. – Mini‑SIM var från mitten av 1990-talet den vanliga storleken på SIM‑kort. De allra första SIM‑korten var stora som kontokort, därav beteckningen mini på efterföljaren.

[kort] [sim] [ändrad 19 februari 2018]

Apple SIM

det icke operatörs­bundna SIM‑kort som infördes med Apples iPad Air 2. Apple tycks ha avvecklat produkten till förmån för standarden eSIM. – Apple SIM var inte knutet till någon bestämd operatör, utan an­vändaren kunde välja mellan flera operatörer. För an­vändaren gav det möjligt att välja det förmånligaste erbjudandet bland flera, men det innebar också att hon kunde byta operatör utan att behöva flytta den personliga information som hon hade lagrat på kortet. – När iPad Air 2 presenterades i oktober 2014 nämndes inget om Apple SIM. Det antas ha berott på att de operatörer som Apple samarbetade med, och som sålde operatörsbundna iPad till kraftigt nersatt pris, inte var roade. – Se Apples webb­sidor.

[nerlagt] [sim] [ändrad 19 augusti 2021]