international mobile subscriber identity

(IMSI) – siffer­serie som identifierar ett mobiltelefonabonnemang. – Sifferserien är lagrad på telefonens SIM‑kort och är alltså inte knuten till själva telefonen. Om man flyttar SIM‑kortet till en annan telefon följer IMSI‑numret med. Mobiloperatörer använder IMSI för att särskilja varandras abonnenter och för att avgöra hur, och om, de ska hantera uppringande abonnenter från andra operatörer. – I praktiken överförs IMSI‑numret så sällan som möjligt. Detta för att försvåra kartläggning. I stället tilldelas varje telefon i ett tillfälligt, slumpmässigt valt nummer, TMSI (Temporary mobile subscriber identity), som bara används så länge telefonen är ansluten till en och samma basstation. En bilresenärs mobiltelefon kan alltså tilldelas många TMSI‑nummer under en resa. – IMSI‑numret består av 64 ettor och nollor, vilket motsvarar ungefär 15 vanliga (decimala) siffror. Numret är inte samma som telefonnumret, men det ger information om land och operatör. – Jämför med ett annat nummer som också finns på SIM‑kort, nämligen ICCID (som identifierar SIM‑kortet), och med IMEI, som identifierar telefonen. – För IMSI catcher, se falsk basstation.

[förkortningar på I] [mobilt] [ändrad 30 augusti 2017]