ICCID

integrated circuit card identifier – serienummer för SIM-kort. – ICCID‑numret överförs till mobilnätet vid varje kontakt. Numret, som består av 19–20 tecken, är både lagrat på kortet och tryckt på det, och det kan inte ändras. Det får inte finnas två SIM‑kort med samma ICCID-nummer. ICCID används också för eSIM‑profiler. – Regelverket för tilldelning av ICCID har fastställts av ITU:s standardiseringssektor ITU‑T – se itu.int/rec…. – ICCID ska inte förväxlas med ett annat nummer, som också finns på SIM-kort, nämligen IMSI (som identifierar abonnemanget).

[förkortningar på I] [sim] [ändrad 5 april 2022]

Dagens ord: 2022-04-09