embed

bygga in, även: bädda in. – Ordet används om it-system som ingår i annan teknisk utrustning (maskiner, fordon, hushållsutrustning) för driftstyrning eller övervakning. Användargränssnittet brukar vara begränsat till det specifika ändamålet. – Embedded application, embedded software, embedded system, se inbyggt system. – För embedded code, se inbäddningskod. – Embedded SIM, se eSIM.

[inbyggda system] [ändrad 19 februari 2018]