WinFS

(”Windows Future Storage”) – ett numera upplöst projekt för lagring och hantering av data från Microsoft. Målet var att all information som lagras skulle vara sökbar med ledning av beskrivningar av innehållet (metadata), oavsett var den fanns i ett nätverk. WinFS skulle kunna hantera både traditionella databaser och ostrukturerade textdokument, liksom bilder, film och musik i digital form. WinFS skulle inte bara kunna söka information, användaren ska också kunna be det att sortera filer enligt olika kriterier. – WinFS var tänkt att ingå i Windows Vista†, men 2004 meddelade Microsoft att WinFS skulle utvecklas oberoende av Vista. 2006 meddelade Microsoft att WinFS inte skulle levereras som en separat produkt, utan att den utvecklade tekniken skulle integreras i andra produkter.

[databaser] [förkortningar på W] [nerlagt] [windows] [ändrad 11 maj 2018]

Windows RT

en avvecklad version av Windows 8 för utrustning med Arm‑processor, som surf­plattor. Den har ersatts av Windows 10 Mobile, som också körs på Arm‑processorer. – Datorer med Windows RT kunde bara köra program som var utvecklade för Windows RT, men inte program för vanliga Windows 8 eller senare versioner av Windows för Intel-processorer. – Windows RT lanserades 2012 och av­veck­lades i praktiken 2015, det vill säga att det utvecklas inte längre och Microsoft har inte släppt några nya produkter för Windows RT sedan dess. Version 8.1 blev den sista versionen. – Förkortningen RT står inte för något särskilt. Windows RT var tidigare känt som Windows for Arm. – Ob­servera att Windows RT inte är samma sak som utvecklingsplattformen WinRT, se Windows Run­time. – Läs mer om Windows RT på Microsofts webbsidor.

[nerlagt] [windows] [ändrad 8 juni 2017]