metadata

”data om data” – data som beskriver filer och andra datamängder och deras innehåll:

  1. – mätningar och analysresultat om existerande data (”webbsidan innehåller 1 210 tecken och har en genomsnittlig ordlängd på 8,3 tecken”);
  2. – beskrivande information om data: läggs in för att underlätta sökning, katalogisering och bearbetning (”denna webbsida handlar om jordgubbsodling och är skriven på norska”).

– Man talar också om systemmetadata och användarmetadata. Systemmetadata läggs till med automatik av ett program. Det kan vara sådant som klockslag och datum när en fil skapades eller ändrades. Användarmetadata (user metadata) läggs till av användare, mer eller mindre systematiskt. – Läs också om förleden meta-.

[data] [informationshantering] [ändrad 28 oktober 2021]