metadata

”data om data” –

  1. – mätningar och analysresultat om existerande data (”webbsidan innehåller 1 210 tecken och har en genomsnittlig ordlängd på 8,3 tecken”);
  2. – beskrivande information om data: läggs in för att underlätta sökning, katalogisering och bearbetning (”denna webbsida handlar om jordgubbsodling och är skriven på norska”).