WISPr

Wireless internet service provider roaming – ett system för att låta wi‑fi‑användare ansluta till främmande nätverk. Det ska vara lika enkelt som när mobiltelefoner vid behov ansluter till en annan operatör än den vanliga (roaming). All information som behövs för inloggning och autentisering ska överföras automatiskt. Förkortningen ska utläsas som whisper. – Version 1.0 av WISPr presenterades 2003 av Wireless broadband alliance. – WISPr:s funktioner kan tas över av det nyare Hotspot 2.0.

[förkortningar på W] [wi-fi] [6 februari 2023]

WFA

work from anywhere – möjlighet för medarbetare att sköta arbetet på distans, oavsett var hon befinner sig, med tillgång till alla nödvändiga resurser för arbetsuppgifterna och med it-säkerhet.

[distansarbete] [förkortningar på W] [27 april 2021]

WIS

Webbaserat informationssystem – ett svenskt informationssystem för aktörer som hanterar krissituationer. Det ska användas både i samband med sådana situationer och annars som ett forum för att dela erfarenheter. WIS är inte avsett för allmänheten. – WIS sköts av MSB. Läs mer här (brukar fungera, trots eventuell överstrykning).

[förkortningar på W] [samhällsskydd] [ändrad 28 november 2020]