Windows 8

den åttonde versionen av Windows, uppvisad sommaren 2011, släppt i oktober 2012. – Windows 8 beskrevs då som den mest grund­liga om­arbetningen av Windows sedan Windows 95. Windows 8 hade ett radikalt nytt grafiskt an­­vändar­­gräns­snitt med i princip samma ut­­se­ende som i Windows Phone, men det kunde också köras med grafiskt an­­vändar­­gräns­­snitt av traditionell typ. (An­vändar­gräns­snittet kallades tidigare för Metro†, senare bara för Windows 8.) – Windows 8 fanns, förutom i ver­sioner för Intel­pro­ces­sorer, i en version för Arm‑pro­ces­sorer, kallad Windows RT. Meningen var att Windows 8 skulle fungera lika bra på surf­­plattor som på tradi­tio­nella person­­datorer. Intel­­versionen och Arm-versionen var dock inte ut­­byt­­bara. –Se Microsofts webbsidor. – Kritik mot det nya an­vändar­gräns­snittet ledde till en revidering av Windows 8, Windows 8.1, som kom i oktober 2013. – I september 2014 pre­sen­te­rades efter­följaren till Windows 8, Windows 10 (något Windows 9 har alltså aldrig funnits).

[windows]