Wrights lag

”Varje gång som antalet tillverkade enheter fördubblas minskar kostnaden per tillverkad enhet med en konstant procentsats.” – Lagen är uppkallad efter den amerikanska flygingenjören Theodor Paul Wright (1895–1970). Han formulerade sin lag efter att ha studerat flygplanstillverkning under andra världskriget. Förklaringen är helt enkelt att de som tillverkar produkterna blir skickligare och mer erfarna med tiden. Man talar också om erfarenhetskurvan. – På engelska: Wright’s law, the experience curve effect.

[diverse lagar] [innovation och produktion] [9 december 2022]

Otlet, Paul

(1868—1944) – belgisk fredsaktivist, känd för att ha föregripit World wide web med sin ”hyperdokumentation”. – Paul Otlet grundade 1895 Internationella bibliografiska institutet i Bryssel med målet att samla och katalogisera all världens kunskap. Som mest hade institutet 16 miljoner register­kort. – Otlet förutsåg ”elektroniska teleskop” som skulle ge människor i hela världen tillgång till kunskaperna på institutet. Men kortsamlingen förstördes till stor del under andra världskriget. – Otlets idéer föregrep Vannevar Bushs† Memex. – Paul Otlet var i många år bortglömd, men 2014 skildrades hans projekt i boken Cataloging the world (länk) av Alex Wright. – Se också artikel i Expressen av Per Wirtén (länk).

[arkiv och bibliotek] [för- och bihistoria] [personer] [ändrad 6 mars 2018]