Wrights lag

”Varje gång som antalet tillverkade enheter fördubblas minskar kostnaden per tillverkad enhet med en konstant procentsats.” – Lagen är uppkallad efter den amerikanska flygingenjören Theodor Paul Wright (1895–1970). Han formulerade sin lag efter att ha studerat flygplanstillverkning under andra världskriget. Förklaringen är helt enkelt att de som tillverkar produkterna blir skickligare och mer erfarna med tiden. Man talar också om erfarenhetskurvan. – På engelska: Wright’s law, the experience curve effect.

[diverse lagar] [innovation och produktion] [9 december 2022]

Dagens ord: 2022-12-23