World wide web

webben – nät av information på internet i form av sidor som är sammanknutna med hyperlänkar. Från en sida på webben kan man komma till en annan med en knapptryckning. Sidorna visas i webbläsare (web browsers). – Tekniskt bygger webben på sidspråket HTML, numera ofta ersatt av XML, och protokollet för sidhämtning, HTTP (numera ofta HTTPS). – Webben förutsätter internet, men det är inte samma sak som internet; det är en tillämpning av internet. – Webben utvecklades av Tim Berners‑Lee på kärnforskningsinstitutet CERN runt 1990 som ett sätt att publicera vetenskapliga artiklar på internet: med hyperlänkarna ville han ge läsaren möjlighet att direkt hämta och läsa de artiklar som skribenten hänvisar till i fotnoterna. Forskare och studenter kom snart på att webben kunde användas till annat än vetenskapliga uppsatser. 1993 kom webbläsaren Mosaic†, som gjorde webben till ett massmedium i klass med press och tv. – Webbens tekniska ledning är W3C. – Den svenska stavningen med två b:n, webb och webben, har använts sedan mitten av 1990-talet för uttalets skull – weben skulle ju rimma på Preben.

[webben] [ändrad 28 juni 2020]