World wide web

webben – nät av information på internet i form av sidor som är sammanknutna med hyperlänkar. Från en sida på webben kan man komma till en annan med en knapptryckning. Sidorna visas i webbläsare (web browsers). – Tekniskt bygger webben på sidspråket HTML, numera ofta ersatt av XML, och pro­to­kollet för sidhämtning, HTTP (numera ofta HTTPS). – Webben förutsätter internet, men det är inte samma sak som internet. – Webben utvecklades av Tim Berners-Lee runt 1990 som ett sätt att publicera vetenskapliga uppsatser på internet: med hyperlänkarna ville han ge läsaren möjlighet att direkt hämta och läsa de artiklar som skribenten hänvisar till i fotnoterna. Forskare och studenter kom snart på att webben kunde användas till annat än vetenskapliga uppsatser. 1993 kom webbläsaren Mosaic, som gjorde webben till ett massmedium i klass med press och tv. – Webbens tekniska ledning är W3C.

[webben] [ändrad 21 februari 2019]