Patch Tuesday

andra tisdagen varje månad, då Microsoft skickar ut säkerhetsuppdateringar (patchar). Ibland också fjärde tisdagen i månaden. På svenska ofta: patchtisdag. Eftersom patcharna ger en bild av var det fanns sårbarheter i pro­grammen analyseras de av hackare. Hack­arna konstruerar sedan skadeprogram som släpps dagen efter: man talar om Exploit Wednesday. An­greppen drabbar då användare som inte hade installerat patchen. – Patch Tuesday har använts sedan 2003. Microsoft talar också om B releaseB för andra tisdagen i månaden. (Det finns också C release och D release.) – I maj 2015 meddelade Micro­soft att säkerhetsuppdateringar i fort­sätt­ningen skulle skickas ut löpande. Undantag var versionen av Windows 10 för företagskunder, som fort­farande skulle få månat­liga uppdate­ringar. – Även andra företag skickar ut säkerhetsuppdateringar på samma dag. – Se learn.microsoft.com….

[försvunnet] [it-säkerhet] [ändrad 5 maj 2023]