exploit

attackmetod, attack mot sår­bar­het, även: svag punkt, lucka, sår­bar­het –– metod som ut­nyttjar en sår­­bar­­het i ett dator­system för att komma åt skyddad in­formation eller för sabotage. Kallas ofta för exploit script, men en exploit be­höver inte vara ett skript utan kan vara ett komplett pro­gram eller en annan metod. – Ordet exploit an­vänds om:

  • – själva attacken (även kallad exploitation);
  • – metoden eller programmet som används;
  • – sårbarheten som angriparen drar fördel av.–

– Om zero-day exploit, se dagnollattack.– Ordet exploit används också i dator­­spel på nätet: ett fel eller för­bi­­seende som spelare kan ut­nyttja till sin egen för­del på ett sätt som spelets ut­vecklare inte hade tänkt sig. – För Exploit Wednesday, se Patch Tuesday.– – Ordet: Substantivet exploit betyder normalt ’’äventyr’’, ’’bravad’’, men i den be­tydelse som an­vänds här kommer ordet av verbet to exploit i betydelsen ’’att exploatera’’.

Dagens ord: 2014-11-05