Patch Tuesday

andra tisdagen varje månad, då Microsoft skickar ut säkerhetsuppdateringar (patchar). Ibland också fjärde tisdagen i månaden. På svenska ofta: patchtisdag. Eftersom patcharna ger en bild av var det fanns sårbarheter i pro­grammen analyseras de av hackare. Hack­arna konstruerar sedan skade­­program som släpps dagen efter: man talar om Exploit Wednesday. An­greppen drabbar då användare som inte hade installerat patchen. – I maj 2015 med­delade Micro­soft att säkerhetsuppdateringar i fort­sätt­ningen skulle skickas ut löpande. Undantag var versionen av Windows 10 för företagskunder, som fort­farande skulle få månat­liga uppdate­ringar.

[försvunnet] [it-säkerhet] [ändrad 24 maj 2020]