Patch Tuesday

förr: andra tisdagen varje månad, då Microsoft skickade ut säkerhetsuppdateringar (patchar). Eftersom patcharna gav en bild av var det fanns sårbarheter i pro­grammen analyserades de av hackare. Hack­arna konstruerade sedan skade­­program som släpptes dagen efter: exploit Wednesday. An­greppen drabbade då an­vändare som inte hade installerat patchen. – I maj 2015 med­delade Micro­soft att säkerhetsuppdateringar i fort­sätt­ningen skulle skickas ut löpande. Undantag var versionen av Windows 10 för företagskunder, som fort­farande skulle få månat­liga uppdate­ringar. – I februari 2017 upphörde Patch Tuesday för gott. Den ersattes av denna databas.

[försvunnet] [it-säkerhet] [ändrad 4 september 2018]