hackare

  1. – skicklig programmerare, ofta med stor repertoar av knep och tillvägagångs­sätt. Detta är den ursprungliga be­tydelsen. Ordet an­vänds ofta om enga­ge­rade an­vändare av Linux och fri och öppen käll­kod. – Se hackaretik och hack (där ordet för­­klaras);
  2. – person som begår data­intrång, datavandalism eller sabotage av it‑system. Detta är numera den vanligaste be­tydelsen, men många anser att det är ett miss­­bruk av ordet. Ibland kallas sådana datavandaler (av andra) för knäckare eller crackare.

– På engelska: hacker. – Se också black hat hacker, grey hat hacker, Hollywood hacker, samuraj, white hat hacker och hacktivist. – Klå­pare kallas på engelska för lamers eller script kiddies. – Se också Datatermgruppen (länk).

[hackare] [it-folkgrupper] [it-säkerhet] [ändrad 21 mars 2018]

Dagens ord: 2019-10-08