hackare

  1. – skicklig programmerare, ofta med stor repertoar av knep och till­väga­gångs­sätt. Detta är den ur­sprung­liga be­tydelsen. Ordet an­vänds ofta om enga­ge­rade an­vändare av Linux och fri och öppen käll­kod. – Se hackar­etik och hack (där ordet för­­klaras);
  2. – person som begår data­intrång, data­­vandalism eller sabotage av it‑system. Detta är numera den van­lig­aste be­tydelsen, men många anser att det är ett miss­­bruk av ordet. Ibland kallas sådana data­­vandaler (av andra) för knäckare eller crackare. –

– På engelska: hacker. – Se också black hat hacker, grey hat hacker, Holly­wood hacker , samuraj, white hat hacker och hacktivist. – Klå­pare kallas på engelska för lamers eller script kiddies. – Se också Data­term­gruppen (länk).

[hackare]

Dagens ord: 2015-08-08