Windows 10

version av Windows som kom direkt efter Windows 8. (Micro­soft hoppade alltså över Windows 9.) – En definitiv version av Windows 10 visades upp den 21 januari 2015, och blev till­gänglig i juli 2015. Windows 10 för hemmabruk kunde laddas ner gratis om man redan hade Windows. – Det grafiska användargränssnittet i Windows 10 är en revidering av det kritiserade användargräns­snittet i Windows 8, dessutom med in­slag från Windows­ 7. Windows 10 kan användas på person­datorer, smarta mobiler och surfplattor. Användargräns­­­snittet för­­ändras automatiskt när man byter från persondator till surf­platta, eller omvänt. Tal­styrnings­pro­grammet Cortana ingår, liksom bio­­metrisk inloggning, se Windows Hello. – Namnet Windows 10 användes för alla versioner av Windows fram till 2021, fast med tillnamn, och det kom löpande, smärre uppdateringar i stället för helt nya versioner av Windows. 2021 kom Windows 11. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

– Det finns många utgåvor (editions) av Windows 10. De distribueras jämsides med varandra:

 • Windows 10 Home för hemmabruk på persondatorer och surfplattor (försvann den 1 februari 2023);
 • Windows 10 Pro för yrkesmässig användning och för krävande användare;
 • Windows 10 Pro for Workstations – för användning på mycket kraftfulla datorer;
 • Windows 10 Mobile – säljs bara förinstallerat i mobiltelefoner;
 • Windows 10 Mobile Enterprise – Windows 10 Mobile integrerat i Windows 10 Enterprise;
 • – Windows 10 Enterprise för företagsnätverk;
 • Windows 10 Enterprise LTSB – version av Enterprise med 10-årskontrakt (LTSB = Long time servicing branch);
 • Windows 10 Education för skolor;
 • Windows 10 Pro Education – säljs bara förinstallerad;
 • Windows 10 S – enklare version av Windows 10, avsedd för skolor, kan bara köra program från Windows Store; säljs sedan 2018 inte som särskilt program, utan som en inställning i Windows 10;
 • Windows 10 IoT – uppföljare till Windows Embedded, säljs bara till tillverkare;
 • Windows 10 Team – avsett för storskärmsdatorn Surface Hub.
 • Windows 10 Lean är en förenklad version av Windows 10, avsedd för äldre datorer. Den blev känd i slutet av april 2018.

– Versionerna av Windows 10 har fyrsiffriga nummer. De första två siffrorna står för årtal, som 19 för 2019. De sista två siffrorna står för månad, till exempel 03 för mars. Version 1903 är alltså från mars 2019. – Under 2019 har Microsoft gjort det möjligt att köra Linux, närmare bestämt Arch Linux, som ett så kallat subsystem till Windows 10 under beteckningen WSL2 – se Microsofts webbsidor. – Microsoft slutade erbjuda Windows 10 Home för nerladdning den 1 februari 2023. Det kommer fortfarande att underhållas. – IDG:s artiklar om Windows 10: länk.

[windows] [windows-versioner] [ändrad 26 juni 2021]