patch

Hålkort med tejpbitar (patchar) över felaktiga perforeringar.

programfix, rättelsefil med rättelse eller annan mindre ändring av ett datorprograms binär­­kod. Patchar skickas ut i efter­­hand av programleverantören och installeras av an­­vänd­aren. – En sådan patch är ett litet pro­gram som söker, hittar och byter ut delar av binär­­koden. Det är en mindre ändring än en upp­­da­te­ring. Micro­­soft brukade förr släppa flera rättelser åt gången i en samlad fil som kal­la­des för service­pack – En patch kan också vara en ändring som en program­me­rare utför direkt i binär­­koden utan att ändra i källkoden. – Att patcha är antingen att lägga in en patch eller att lappa och laga rätta ett fel i ett pro­gram på enklast möjliga sätt. (Se också patchwriting.) – Läs vad Data­term­gruppen skriver (länk). – Ursprungligen var en patch en klisterlapp som användes för att täcka över hål i hålkort när de kodade instruk­tion­erna skulle ändras.

[fel] [programmering] [ändrad 8 augusti 2019]