OWL

  1. – web ontology language – ett språk för beskrivning av samband mellan ord i naturliga språk. (Se ontologi.) – Owl är ett verktyg för den semantiska webben. Med språket kan man beskriva för datorprogram hur olika begrepp hör ihop: ek är ett slags träd; träd är ett slags växt, och så vidare. Det finns tre varianter: Owl Lite, Owl DL och Owl Full. – Läs mer på W3C:s webb­sidor (länk). – Läs också om OWL i Wiki­pedia. – Läs också om det nyare SWRL;
  2. Den stereoskopiska betraktningsapparaten Owl, röd, visar bildpar på Brian May.
   Brian Mays Owl.

   Owl – ett stereoskopiskt tittverktyg utvecklat av rockmusikern Brian May (brianmay.com). Det är en anordning av plast som man monterar en smart mobil i och håller framför ögonen. Med en särskild app kan man samtidigt visa två bilder av samma motiv, tagna ur något olika vinklar, på mobilens bildskärm. Ögonen ser var sin av bilderna. Re­sul­tatet blir en tredimensionell effekt. Det är samma princip som i View-Master† och i Google Cardboard. – Se londonstereo.com;

  3. – se också owling.

[hobby] [mem] [programspråk] [språkteknik] [webben] [3d] [ändrad 15 februari 2018]