stereoskopisk

om bilder: med djupverkan. – Stereo­skopi är en tredimensio­nell effekt som skapar intrycket av att olika delar av ett motiv i en avbildning finns på olika avstånd från betraktaren, på samma sätt som i verklig­heten (om man har två fungerande ögon). Det åstadkoms genom att två något olika bilder visas för betraktaren, en för varje öga: bilderna föreställer samma motiv, men med en viss förskjutning som mot­svarar avståndet mellan ögonen. Ett välkänt exempel är leksaken View-Master. Van­ligt­vis måste betraktaren ha på sig något slags glas­ögon för att effekten ska uppstå (annars rörs de två bilderna ihop), men läs också om autostereoskapisk och äkta 3d. Läs också om Google Card­board och Microsoft VR Kit.

[3d] [ändrad 29 september 2017]