stereoskopisk

om bilder: med djupverkan. – Stereo­skopi är en tredimensionell effekt som skapar intrycket av att olika delar av ett motiv i en avbildning finns på olika avstånd från betraktaren, på samma sätt som i verkligheten (om man har två fungerande ögon). Det åstadkoms genom att två något olika bilder visas för betraktaren, en för varje öga: bilderna föreställer samma motiv, men med en viss förskjutning som motsvarar avståndet mellan ögonen. Ett välkänt exempel är leksaken View‑Master†. Vanligtvis måste betraktaren ha på sig något slags glasögon för att effekten ska uppstå (annars rörs de två bilderna ihop), men läs också om autostereoskapisk och äkta 3d. Läs också om Google Cardboard och Microsoft VR Kit.

[3d] [ändrad 29 september 2017]