Google Cardboard

Vikt kartongbit och smart mobil.
Vikt kartongbit och smart mobil.

stereoskopisk anordning från Google. Den påminner om View-Master, som för övrigt har en liknande produkt, gjord i samarbete med Google. – Card­board består av en enkel betraktnings­anordning gjord av kartong och en smart mobil som placeras i kartongen. Med en app kan telefonen visa stereo­skopiska bilder, alltså två bilder av samma motiv, tagna från två nära­liggande punkter, visade sida vid sida. Kartonglådan gör att den ena bilden bara visas för vänster öga och den andra bara för höger öga, vilket skapar en illusion av djup i bilden. – Google Cardboard kan, till skillnad från den klassiska View-Master, visa rörliga bilder. Den är ett slags 3d-glas­ögon. – Se arvr.google.com/cardboard. – Jäm­för med Micro­soft VR Kit.

Dagens ord: 2015-07-03