Google Cardboard

Vikt kartongbit och smart mobil.
Vikt kartongbit och smart mobil.

en stereoskopisk anordning från Google. – Google Cardboard påminner om View‑Master†, som för övrigt har haft en liknande produkt, gjord i samarbete med Google. – Cardboard, som presenterades 2014, består av en enkel betraktningsanordning gjord av kartong och en smart mobil som placeras i kartongen. Med en app kan telefonen visa stereoskopiska bilder, alltså två bilder av samma motiv, tagna från två näraliggande punkter, visade sida vid sida. Kartonglådan gör att den ena bilden bara visas för vänster öga och den andra bara för höger öga, vilket skapar en illusion av djup i bilden. – Google Cardboard kan, till skillnad från den klassiska View‑Master, visa rörliga bilder. Den är ett slags 3d‑glas­ögon. – Se arvr.google.com/cardboard. – Jäm­för med Micro­soft VR Kit.

[hårdvara] [hobby] [ljud och bild] [3d] [ändrad 28 februari 2022]

Dagens ord: 2015-07-03