ontologi

i it: beskrivbar värld, begreppsvärld – de föremål, processer och begrepp som finns inom ett kunskapsområde; relationerna mellan dem. De ska vara namn­givna – se semantik. – I systemutveckling hör onto­logi och semantik nära samman. Systemet ska ju hantera företeelser i den yttre världen, och då krävs det att utvecklarna definierar vilka företeelser det ska vara, namnger dem, anger vilka egenskaper de ska ha i systemet och vilka relationer de har till varandra. Den semantiska webben förut­sätter till exempel detaljerade onto­logier. – Ordet ontologi är hämtat från filosofin, där ontologi är läran om vad som menas med existens och om vad som verkligen existerar. Onto- kommer av ett grekiskt ord som kan översättas med att finnas till.

[filosofi] [systemutveckling] [ändrad 3 juli 2019]

Dagens ord: 2019-07-15