ontologi

i it: beskrivbar värld, begreppsvärld – föremål, processer och begrepp som finns inom ett kunskapsområde; relationerna mellan dem. De ska vara namn­givna, se semantik. – I system­utveckling hör onto­logi och semantik nära samman. Systemet ska ju hantera företeelser i den yttre världen, och då krävs det att utvecklarna definierar vilka företeelser det är, namnger dem, anger vilka egenskaper de ska ha i systemet och vilka relationer de har till varandra. Den semantiska webben förut­sätter till exempel detaljerade onto­logier. – Ordet är hämtat från filosofin, där ontologi är läran om vad som menas med existens och om vad som verk­ligen existerar. Onto- kommer av ett grekiskt ord som kan översättas med ’att finnas till’.