SWRL

Semantic web rule language – ett språk för regler som beskriver betydelsen av ord i den semantiska webben. – Reglerna ringar in betydelsen av ett ord genom definierade relationer till andra ord. Exempel: en morbror är en man och har minst en syster och minst en av hans systrar har minst ett barn. Detta uttrycks i SWRL i maskinläsbara regler som kan användas för automatisk informationssökning. SWRL är en kombination av två äldre regelspråk: OWL och Rule markup language (RuleML), och är en tillämpning av XML. – Se W3C:s webbsidor (länk).

[förkortningar på S] [webben] [xml] [ändrad 24 januari 2021]