öppen källkod

(open source [code]) – programs källkod som lämnas ut tillsammans med det körbara programmet; principen att program alltid ska åtföljas av källkod. – Syftet med öppen källkod är att användare ska kunna rätta fel och lägga till funktioner. Det är därför underförstått att det är tillåtet att ändra källkoden, kompilera den och att sedan köra den ändrade versionen. Oftast har användaren fler rättigheter (kanske också skyldigheter), vilket framgår av programlicensen. Man förväntas dela med sig av förbättringar och rättelser av fel. Paradexemplet på öppen källkod är operativsystemet Linux (GNU/Linux). – Notera att rätten att ändra i källkoden till ett program inte nödvändigtvis omfattar rätten att använda varumärket – se till exempel Linux Mark. – När den engelska termen open source först användes är omstritt. Christine Peterson (länk) gör anspråk på att ha föreslagit termen 1998, men termen användes tidigare än så. Själva företeelsen är mycket äldre. I äldre ­­it‑system, innan piratkopiering av program sågs som ett problem, var det självklart att kunden fick källkoden. – En strikt form av öppen källkod är fri mjukvara. När man talar om fri mjukvara till skillnad från öppen källkod vill man betona användarnas frihet att använda programmet hur de vill, och att denna frihet aldrig får inskränkas. – Det finns också arrangemang där kunden får tillgång till källkoden, men inte får ändra i den, så kallad delad käll­kod (shared source). – Läs också om fri och öppen källkod.

[öppen källkod] [ändrad 29 juni 2021]