it-system

  1. – eller datasystem, datorsystemmaskinvara, program och kunskaper som tillsammans blir något an­vänd­­bart. I denna bemärkelse är en fristående persondator också ett it‑system. (Se system.) Men i praktiken används ordet om datorer i nätverk på företag eller andra organisationer. – Som kunskaper räknas här teknisk doku­ment­a­tion och handböcker samt användarnas kunskap och erfaren­het;
  2. – kombination av operativ­­system, data­baser, serverbaserade program samt program för datakommunika­tion, it­‑säkerhet och annat som tillsammans är en förutsättning för att man ska kunna utföra arbetsuppgifter med dator på en arbetsplats. Kallas ofta för ”systemet”. Även maskinvara ingår i it‑systemet, men tas oftast för givet, efter­som man nästan alltid an­vänder standardutrustning. – Den teknik som tas för given när man utför systemutveckling kallas ofta för plattform.

[it-system] [ändrad 29 januari 2021]