delad källkod

källkod som ägaren låter utom­stående granska, vanligt­vis först efter att de har skrivit på ett avtal om sekretess. – Ett typ­exempel är när utomstående program­utvecklare får till­gång till käll­koden till ett operativsystem som de utvecklar program för. De får läsa koden, men de får inte ändra den eller sprida den vidare. – På engelska: shared source. – Delad källkod är alltså något annat än öppen källkod.

[programmering] [ändrad 3 oktober 2019]