delad källkod

(shared source)källkod som ägaren låter utom­stående granska, vanligt­vis först efter att de har skrivit på ett avtal. – Ett typ­exempel är när utom­stående program­utvecklare får till­gång till käll­koden till ett operativ­system som de utvecklar program för. De får läsa koden, men de får inte ändra den eller sprida den vidare. – Delad källkod är alltså något annat än öppen källkod.