Cyber investigation analysis standard expression

(CASE) – europeisk standard för forensiska it‑system. Alltså it‑system som används i brottsutredningar för undersökning av eventuellt bevis­material. Polisen i EU-länderna har 2017 kommit överens om att använda CASE för att enklare kunna utväxla information och bistå varandra. CASE är skrivet i öppen källkod och är en tillämpning av Unified cyber ontology, UCO. – Läs mer på GitHub.

[juridik] [öppen källkod] [16 maj 2017]

ReactOS

operativsystem som ska vara kompatibelt med Windows, och som ut­veck­las med fri och öppen källkod. Man ska alltså kunna köra Windows­pro­gram och använda tillbehör avsedda för Windows. – Eftersom Windows är skrivet med sluten källkod är detta svårt att genomföra. Kompatibiliteten ska vara på bi­när­­kods­­nivå. – Projektet inleddes 1996, och 1998 fick det namnet ReactOS. När detta skrivs (maj 2017) finns ReactOS i alfaversion, och kan köra en del Windowsprogram. – ReactOS ska inte förväxlas med React. – Se reactos.org.

[windows] [öppen källkod] [ändrad 19 maj 2017]

Accelerated mobile pages

(AMP) – projekt för kodning av tidningssidor så att de snabbt kan visas på smarta mobiler. AMP har bland annat följande funktioner:

  • asynkron Javascript. Det innebär att en sida inte måste vänta medan ett Javascript blir inläst och exekverat. Resten av sidan renderas utan att vänta på Javascript;
  • – inga anrop till externa webbresurser får fördröja renderingen av resten av en sida;
  • – yttermått för varje element på sidan måste anges redan i html-koden. Telefonen kan därför avsätta utrymme åt varje element innan innehållet har laddats ner. Sidans struktur kan därför ritas upp innan sidan fylls på med text och bild. Man slipper ryckiga förändringar av sidan.

– AMP använder en form av html som heter AMP html. Det fungerar på de senaste versionerna av alla vanliga webbläsare. Det utvecklas i öppen käll­kod av Google i samverkan med projektet Digital news initiative, DNI. – Se ampproject.org.

[massmedier] [webbpublicering] [öppen källkod] [ändrad 4 april 2017]

Open source car control

(OSCC) – projekt i öppen källkod för att bygga om bilar till helt datorstyrda bilar. Alla funktioner ska styras genom elektriska ledningar (by wire). Syftet med projektet är att vem som helst ska kunna göra en sådan om­bygg­nad till överkomligt pris. OSCC är baserat på bilmodellen Kia Soul. Projektet finns på Github. – Se oscc.io.

[bilar] [öppen källkod]

People’s code

The People’s code – amerikanska statens satsning på att göra de federala myndigheternas datorprogram allmänt tillgängliga med öppen källkod. Ett mål är att 20 procent av federala myndigheters program ska vara publicerade inom tre år. Projektets sajt, code.gov, öppnades den 3 november 2016.

committer

medutvecklare – person som kan ändra direkt i koden till ett projekt med öppen källkod. Hans eller hennes ändringar och tillägg behöver alltså inte godkännas av någon annan. (Men de kan bli ändrade av någon annan committer.) – Se commit.

upstreaming

  1. – om telefonavlyssning och dataavläsning: att avlyssna/avläsa kommu­ni­ka­tion från stamnätet. Alltså inte att koppla in sig nära den man avlyssnar eller avläser, utan att göra det på en kabel med många kommu­ni­ka­tions­linjer. Detta är ett vanligt förfarande bland de stora signalspanings-organisationerna;
  2. – att bidra med kod till ett projekt med öppen källkod. (Koden går ”uppåt” – till källan.) Alltså att inte bara använda koden i sitt eget projekt när man modifierar öppen källkod, utan också den öppna käll­kodens upphovspersoner tillgång till den. Ett företag som utvecklar en egen version av Linux kan till exempel skicka sina ändringar och förbättringar till Linus Torvalds;
  3. – överföra ett företags intäkter till ett företag i ett skatteparadis genom att skicka interna fakturor;
  4. – att ”sno en taxi” genom att ställa sig framför någon som också försöker få en taxi.