Linux Mark

varumärket Linux. – För att få sätta varumärket Linux på en produkt eller tjänst vänder man sig till Linux Foundation på länken linuxfoundation.org…. (Tidigare administrerades rättigheterna till varumärket Linux av företaget Linux Mark Institute, LMI, men det är avvecklat.) – Linus Torvalds äger personligen rätten till varumärket Linux, och om man vill sätta namnet Linux på en produkt eller tjänst måste man ha tillstånd. – Observera att det är varumärket Linux som är skyddat – inte källkoden till Linux. Det är tillåtet att ändra källkoden till Linux till oigenkännelighet och att sprida resultatet vidare, men det är inte säkert att man då får kalla det för Linux. Det är Linus Torvalds som har sista ordet när det gäller vad som krävs för att ett operativsystem ska få kallas för Linux.

[linux] [ändrad 28 maj 2018]