Operation Cookie Monster

ett internationellt polistillslag som i april 2023 stängde Genesis Market, en sajt som sålde stulna identiteter. – Genesis Market uppges ha haft flera miljoner stulna identiteter, knutna till så kallade digitala fingeravtryck. De såldes för priser som började vid 70 amerikanska cent. Tillslaget leddes av FBI och nederländska polisen i samverkan med polisen i flera andra länder, bland annat Sverige. – Se polisen.se/aktuellt….

[it-relaterad brottslighet] [5 april 2023]

Network investigative technique

(NIT) – amerikanska FBI:s beteckning på dess egna tekniker för övervakning, avlyssning, dataavläsning och dataintrång. – Alltså sådant som hackare också gör. Bland annat installeras avläsningsprogram i smyg på misstänkta personers dator som ett sätt att kringgå anonymiersingsnätverk som Tor. – NIT figurerade i avslöjandet av Playpen, ett nätverk som spred bilder på sexuella övergrepp mot barn, och i den rättsliga process som följde. Där la åklagaren ner ett åtal hellre än att, som domaren hade beordrat, låta den åtalade ta del av källkoden till NIT.

[juridik] [personlig integritet] [ändrad 11 januari 2018]